วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

အိုရွိဳးေျပာတဲ့လူတိုင္းရဲ႕ထူးျခားမႈ(၄)

ဘာေၾကာင့္ခင္ဗ်ားကခရစၥ(ရွ္)နားႏွင့္မွသြားတူေစခ်င္ရတာလဲ၊ ခင္ဗ်ားဘာမ်ားအမွားလုပ္ခဲ့လို႕လဲ၊ ခင္ဗ်ားမွာ
ဘာအျပစ္မ်ားရွိလို႕လဲ၊ ခရစၥ(ရွ္)နားနဲ႕တူမွကိုျဖစ္မွာလား၊ ဘုရားသခင္ကခရစၥ(ရွ္)နားေနာက္တစ္ေယာက္ကိုမ
ဖန္ဆင္းခဲ့ဘူးေလ၊ ဘုရားသခင္ကေနာက္ထက္အိန္စတိန္းတစ္ေယာက္ကိုလည္းမဖန္ဆင္းခဲ့ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ဘုရားသခင္ကထပ္တူျဖစ္ေသာအရာကိုဖန္ဆင္းျခင္း၌၀မ္းေျမာက္မႈမရွိလို႕ပါပဲ၊ ဘုရားသခင္ဟာဖန္
ဆင္းရွင္သာျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုတစ္ရံုမဟုတ္ဘူး၊ ဖိုဒ့္ (Ford) ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရုံကဖိုဒ့္ကားေတြ
တစ္စီးၿပီးတစ္စီးအဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္လိုက္တယ္၊ အားလံုးကတစ္ပံုစံထဲပါ၊ ဘုရားသခင္ကေတာ့ကမာၻဦးရဲ့
ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္တုန္းကမွမိတၱဴမဖန္တီးခဲ့ပါဘူး။
           မိတၱဴပစၥည္းဆိုတာတန္ဖိုးမရွိပါဘူး၊ သို႕ေပမယ့္လည္းခင္ဗ်ားဟာတျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕တ
ေလွ်ာက္လံုးသင္ၾကားခံေနရတုန္းပါ၊ " ၾကည့္ေလအိမ္နီးခ်င္းေကာင္ေလးနဲ႕တူရမယ္တဲ့၊ ဒီေကာင္ေလးကသိပ္
ေတာ္တာသူ႕ကိုအတုခိုးရမယ္" "ဟိုေကာင္မေလးလမ္းေလွ်ာက္တာတကယ့္ကိုသိမ္ေမြ႕တာပဲ၊ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရ
မယ္၊ " ခင္ဗ်ားက္ိုသူမ်ားနဲ႕တူဖို႕အနားမေပးပဲသင္ၾကားေနၾကတယ္။
      ခင္ဗ်ားကိုငါဟာငါပဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္လို႕ေျပာတဲ့သူတစ္ေယာက္မွမရွိခဲ့ေသးဘူး၊ မိမိရဲ့တည္ရွိမႈကိုကိုယ္
တိုင္ကရိုေသေလးစားရမယ္၊ ဒါဟာဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္တယ္၊ လံုး၀မတုပပါနဲ႕၊ ဒါဟာခင္ဗ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့စကားျဖစ္တယ္။
               လံုး၀လိုက္မတုပပါနဲ႕၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာတည္ေဆာက္ပါ၊ ဒါဟာဘုရားသခင္အေပၚထားတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ႕
၀တၱရားပါ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထူေထာင္ပါ၊ ရိုးသားမႈႏွင့္သစၥာရွိရွိမိမိဘာသာရပ္တည္ပါ၊ ဒါမွသာခင္ဗ်ားဟာထူးျခား
သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္သိလာမွာျဖစ္တယ္၊ ႏို႕မဟုတ္ရင္ေတာ့ခင္ဗ်ားဟာတည္ရွိေန
မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
                   ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ားရဲ႕ထူးျခားခ်က္ဟာအျခားသူနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကရလာတာမဟုတ္ဘူး၊ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္
ေဆြသဂၤဟ၊ ဇနီးသားမယား၊ ဆရာသမား၊ သူတို႕ေတြနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးရလာတာမဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ထူးျခားရတဲ့
အေၾကာင္းရင္းကခင္ဗ်ားတစ္ဦးတည္းျဖစ္လို႕ခင္ဗ်ားလိုလူႏွစ္ေယာက္မရွိလို႕ပါ၊ အဲဒီရႈေထာင့္ကေနၿပီးသံုးသပ္
ၾကည့္မယ္၊ နားလည္မႈယူမယ္ဆိုရင္ထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ခင္ဗ်ားရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈအားလံုးဟာေပ်ာက္
ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
                     ခင္ဗ်ားရဲ့ထူးျခားေအာင္ႀကိဳးပမ္းခ်င္တဲ့ဆႏၵကဘာနဲ႕တူသလဲဆိုရင္ေျမြကိုေျခေထာက္တပ္ေပးခ်င္တာမ်ိဳးနဲ႕တူ
ေနတယ္၊ အဲဒီစဥ္းစားနည္းကအဲဒီေျမြကိုခင္ဗ်ားသတ္တာပဲျဖစ္မယ္။
              ခင္ဗ်ားသေဘာကအၾကင္နာတရားေရွ႕ထားၿပီးေျမြကိုကူညီခ်င္လို႕ေျခေထာက္တတ္ေပးတာ၊ သနားစ
ရာေကာင္းတဲ့ေျမြကေလးရယ္၊ မင္းမွာေျခေထာက္မရွိပဲဘယ္လိုသြားမွာလဲ၊ ဥပမာအေနႏွင့္ေျပာရရင္ေျမြက
ကင္းေျခမ်ားတစ္ေကာင္ရဲ႕လက္ထဲေရာက္သြားတယ္ဆိုပါစို႕၊ ကင္းေျခမ်ားကဒီေျမြကိုအလြန္တရာစာနာေနမိ
တယ္၊ ကင္းေျခမ်ားေျပာခ်င္တာက "ဒီေျမြကသနားစရာေကာင္းလြန္းလွပါတယ္၊ ငါ့မွာေျခေထာက္အေခ်ာင္း
တစ္ရာေတာင္ရွိတယ္၊ သူ႕မွာေတာ့ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းေတာင္မရွိရွာဘူး၊ သူဘယ္လိုမ်ားလမ္းသြားပါလိမ့္၊ သူ႕မွာအနည္းဆံုးေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေလာက္ေတာ့ရွိမွျဖစ္မွာေပါ့၊" အကယ္၍သာကင္းေျခမ်ားကဒီေျမြအတြက္ေျခေထာက္အနည္းငယ္ကိုလက္ေတြ႕က်က်သြားတပ္ေပးမယ္ဆိုရင္
ဒီေျမြေတာ့ေသမွာမုခ်ပဲ၊ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနတဲ့ဒီေျမြရဲ႕ပံုပန္းသ႑ာန္ဟာသူ႕အတြက္အေကာင္းဆံုးအေနအ
ထားပါ၊ သူ႕အတြက္ေျခေထာက္မလိုအပ္ပါဘူး။
             ခင္ဗ်ားရဲ႕ပကတိအသြင္အျပင္ကလည္းေကာင္းၿပီးသားပါ။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့မိမိရဲ႕ပကတိ
တည္ရွိမႈကိုရိုေသေလးစားရမယ္ဆိုတဲ့အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
             ကြဲကြဲျပားျပားမွတ္သားရမွာကမိမိကိုယ္ကိုရိုေသေလးစားျခင္းနဲ႕အတၱကိုဆက္ႏြယ္မထားမိဖို႕ပဲျဖစ္
ပါတယ္၊ မိမိကိုယ္ကိုရိုေသေလးစားျခင္းဟာအတၱကိုရိုေသျခင္းဆိုတာတစ္နည္းအားျဖင့္ဘုရားသခင္ကိုရိုေသ
ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုရိုေသျခင္းပဲျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ခင္ဗ်ားဟာဘုရားသခင္ရဲ႕စကၠဴ
တစ္ရြက္သာျဖစ္ေနလို႕ပါ၊ အဲဒီစာရြက္ကိုရိုေသေလးစားရမယ္။
                       ရိုေသေလးစား ၊ႀကိဳဆိုလက္ခံ၊ ရွင္းလင္းစြာသိမွတ္ ဒါဆိုရင္ထူးျခားေအာင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့
မိုက္မဲေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလံုးဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကမွာပဲျဖစ္တယ္။ ရဲထက္(မေဟသီ Sep.. 2010) 

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright (c) 2010 ပိေတာက္. Design by WPThemes Expert

Themes By Buy My Themes And Web Hosting Reviews.