วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

အိုရွိဳးေျပာတဲ့လူတိုင္းရဲ႕ထူးျခားမႈ(၄)

ဘာေၾကာင့္ခင္ဗ်ားကခရစၥ(ရွ္)နားႏွင့္မွသြားတူေစခ်င္ရတာလဲ၊ ခင္ဗ်ားဘာမ်ားအမွားလုပ္ခဲ့လို႕လဲ၊ ခင္ဗ်ားမွာ
ဘာအျပစ္မ်ားရွိလို႕လဲ၊ ခရစၥ(ရွ္)နားနဲ႕တူမွကိုျဖစ္မွာလား၊ ဘုရားသခင္ကခရစၥ(ရွ္)နားေနာက္တစ္ေယာက္ကိုမ
ဖန္ဆင္းခဲ့ဘူးေလ၊ ဘုရားသခင္ကေနာက္ထက္အိန္စတိန္းတစ္ေယာက္ကိုလည္းမဖန္ဆင္းခဲ့ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ဘုရားသခင္ကထပ္တူျဖစ္ေသာအရာကိုဖန္ဆင္းျခင္း၌၀မ္းေျမာက္မႈမရွိလို႕ပါပဲ၊ ဘုရားသခင္ဟာဖန္
ဆင္းရွင္သာျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုတစ္ရံုမဟုတ္ဘူး၊ ဖိုဒ့္ (Ford) ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရုံကဖိုဒ့္ကားေတြ
တစ္စီးၿပီးတစ္စီးအဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္လိုက္တယ္၊ အားလံုးကတစ္ပံုစံထဲပါ၊ ဘုရားသခင္ကေတာ့ကမာၻဦးရဲ့
ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္တုန္းကမွမိတၱဴမဖန္တီးခဲ့ပါဘူး။
           မိတၱဴပစၥည္းဆိုတာတန္ဖိုးမရွိပါဘူး၊ သို႕ေပမယ့္လည္းခင္ဗ်ားဟာတျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕တ
ေလွ်ာက္လံုးသင္ၾကားခံေနရတုန္းပါ၊ " ၾကည့္ေလအိမ္နီးခ်င္းေကာင္ေလးနဲ႕တူရမယ္တဲ့၊ ဒီေကာင္ေလးကသိပ္
ေတာ္တာသူ႕ကိုအတုခိုးရမယ္" "ဟိုေကာင္မေလးလမ္းေလွ်ာက္တာတကယ့္ကိုသိမ္ေမြ႕တာပဲ၊ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရ
မယ္၊ " ခင္ဗ်ားက္ိုသူမ်ားနဲ႕တူဖို႕အနားမေပးပဲသင္ၾကားေနၾကတယ္။
      ခင္ဗ်ားကိုငါဟာငါပဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္လို႕ေျပာတဲ့သူတစ္ေယာက္မွမရွိခဲ့ေသးဘူး၊ မိမိရဲ့တည္ရွိမႈကိုကိုယ္
တိုင္ကရိုေသေလးစားရမယ္၊ ဒါဟာဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္တယ္၊ လံုး၀မတုပပါနဲ႕၊ ဒါဟာခင္ဗ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့စကားျဖစ္တယ္။
               လံုး၀လိုက္မတုပပါနဲ႕၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာတည္ေဆာက္ပါ၊ ဒါဟာဘုရားသခင္အေပၚထားတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ႕
၀တၱရားပါ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထူေထာင္ပါ၊ ရိုးသားမႈႏွင့္သစၥာရွိရွိမိမိဘာသာရပ္တည္ပါ၊ ဒါမွသာခင္ဗ်ားဟာထူးျခား
သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္သိလာမွာျဖစ္တယ္၊ ႏို႕မဟုတ္ရင္ေတာ့ခင္ဗ်ားဟာတည္ရွိေန
မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
                   ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ားရဲ႕ထူးျခားခ်က္ဟာအျခားသူနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကရလာတာမဟုတ္ဘူး၊ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္
ေဆြသဂၤဟ၊ ဇနီးသားမယား၊ ဆရာသမား၊ သူတို႕ေတြနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးရလာတာမဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ထူးျခားရတဲ့
အေၾကာင္းရင္းကခင္ဗ်ားတစ္ဦးတည္းျဖစ္လို႕ခင္ဗ်ားလိုလူႏွစ္ေယာက္မရွိလို႕ပါ၊ အဲဒီရႈေထာင့္ကေနၿပီးသံုးသပ္
ၾကည့္မယ္၊ နားလည္မႈယူမယ္ဆိုရင္ထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ခင္ဗ်ားရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈအားလံုးဟာေပ်ာက္
ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
                     ခင္ဗ်ားရဲ့ထူးျခားေအာင္ႀကိဳးပမ္းခ်င္တဲ့ဆႏၵကဘာနဲ႕တူသလဲဆိုရင္ေျမြကိုေျခေထာက္တပ္ေပးခ်င္တာမ်ိဳးနဲ႕တူ
ေနတယ္၊ အဲဒီစဥ္းစားနည္းကအဲဒီေျမြကိုခင္ဗ်ားသတ္တာပဲျဖစ္မယ္။
              ခင္ဗ်ားသေဘာကအၾကင္နာတရားေရွ႕ထားၿပီးေျမြကိုကူညီခ်င္လို႕ေျခေထာက္တတ္ေပးတာ၊ သနားစ
ရာေကာင္းတဲ့ေျမြကေလးရယ္၊ မင္းမွာေျခေထာက္မရွိပဲဘယ္လိုသြားမွာလဲ၊ ဥပမာအေနႏွင့္ေျပာရရင္ေျမြက
ကင္းေျခမ်ားတစ္ေကာင္ရဲ႕လက္ထဲေရာက္သြားတယ္ဆိုပါစို႕၊ ကင္းေျခမ်ားကဒီေျမြကိုအလြန္တရာစာနာေနမိ
တယ္၊ ကင္းေျခမ်ားေျပာခ်င္တာက "ဒီေျမြကသနားစရာေကာင္းလြန္းလွပါတယ္၊ ငါ့မွာေျခေထာက္အေခ်ာင္း
တစ္ရာေတာင္ရွိတယ္၊ သူ႕မွာေတာ့ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းေတာင္မရွိရွာဘူး၊ သူဘယ္လိုမ်ားလမ္းသြားပါလိမ့္၊ သူ႕မွာအနည္းဆံုးေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေလာက္ေတာ့ရွိမွျဖစ္မွာေပါ့၊" အကယ္၍သာကင္းေျခမ်ားကဒီေျမြအတြက္ေျခေထာက္အနည္းငယ္ကိုလက္ေတြ႕က်က်သြားတပ္ေပးမယ္ဆိုရင္
ဒီေျမြေတာ့ေသမွာမုခ်ပဲ၊ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနတဲ့ဒီေျမြရဲ႕ပံုပန္းသ႑ာန္ဟာသူ႕အတြက္အေကာင္းဆံုးအေနအ
ထားပါ၊ သူ႕အတြက္ေျခေထာက္မလိုအပ္ပါဘူး။
             ခင္ဗ်ားရဲ႕ပကတိအသြင္အျပင္ကလည္းေကာင္းၿပီးသားပါ။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့မိမိရဲ႕ပကတိ
တည္ရွိမႈကိုရိုေသေလးစားရမယ္ဆိုတဲ့အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
             ကြဲကြဲျပားျပားမွတ္သားရမွာကမိမိကိုယ္ကိုရိုေသေလးစားျခင္းနဲ႕အတၱကိုဆက္ႏြယ္မထားမိဖို႕ပဲျဖစ္
ပါတယ္၊ မိမိကိုယ္ကိုရိုေသေလးစားျခင္းဟာအတၱကိုရိုေသျခင္းဆိုတာတစ္နည္းအားျဖင့္ဘုရားသခင္ကိုရိုေသ
ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုရိုေသျခင္းပဲျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ခင္ဗ်ားဟာဘုရားသခင္ရဲ႕စကၠဴ
တစ္ရြက္သာျဖစ္ေနလို႕ပါ၊ အဲဒီစာရြက္ကိုရိုေသေလးစားရမယ္။
                       ရိုေသေလးစား ၊ႀကိဳဆိုလက္ခံ၊ ရွင္းလင္းစြာသိမွတ္ ဒါဆိုရင္ထူးျခားေအာင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့
မိုက္မဲေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလံုးဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကမွာပဲျဖစ္တယ္။ ရဲထက္(မေဟသီ Sep.. 2010) 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

အိုရွိဳးေျပာတဲ့လူတိုင္းရဲ႕ထူးျခားမႈ(၃)

"ဆရာႀကီးကၽြန္ေတာ္ကိုဘာမွျပန္မေျဖေသးပါဘူး" ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးကဲျပံဳးၿပီးျပန္ေျပာတယ္၊ "ကၽြႏ္ုပ္ဒီကေန႕
တစ္ေနကုန္လူမ်ားစြာကိုအေျဖေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အကယ္လို႕သင့္အေနနဲ႕သာအကဲခတ္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္
သေဘာေပါက္နားလည္ႏိူင္ပါတယ္၊ အရင္ဆံုးထြက္လာလိုက္ပါ၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ပန္းျခံထဲလမ္းေလွ်ာက္သြားရ
ေအာင္၊ လျပည့္၀န္းကမိုးယံျမင့္မွာအထင္းသားရွိေနတယ္၊လလြန္းတဲ့ညတစ္ညပါပဲ" လို႕ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးက
ပါေမာကၡကိုဆက္ေျပာပါတယ္၊ "ၾကည့္စမ္းပါ၊ ဒီဆိုက္ကရက္ (cypress) ပင္ကိုအလြန္ႀကီးထြားသန္စြမ္းတဲ့ဆိုက္ပ
ရက္ပင္ႀကီးျဖစ္တယ္၊ သူရပ္ေနတာျမင့္မားလြန္းလို႕လကိုေတာင္ထိေတာ့မေယာင္ျဖစ္ေနၿပီ၊ ပင္ဖ်ားကေ၀ဆာ
ေနတဲ့အညြန္႕ေတြကိုလည္းလေရာင္ဆမ္းလို႕လႊမ္းျခံဳထားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ဒီအပင္ငယ္ကေလးကိုလည္းၾကည့္ စမ္းပါဦး' ပါေမာကၡကမေအာင့္ႏိူင္ေတာ့ပဲျပန္ေျပာတယ္။ "ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးဘာေတြေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ေမးခြန္းကိုေမ့ေနၿပီလား" ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးကျပန္ေျဖတယ္၊ " သင့္ျပႆနာကိုကၽြႏ္ုပ္ေျဖၾကားေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊   

 ဒီအပင္ငယ္ကေလးနဲ႕ဆိုက္ပရက္အပင္ႀကီးတို႕ဟာဤဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွာပဲအတူေနခဲ့ၾကတာႏွစ္ေတြၾကာခဲ့ပါ
ၿပီ၊ ဒါေပမယ့္အပင္ငယ္ကေလးကဆိုက္ပရက္အပင္ႀကီးကို "ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ကခင္ဗ်ားနဲ႕မတူရတာလဲ" လို႕ေမးတာကၽြႏု္ပ္တစ္ခါမွမၾကားခဲ့ဖူးသလိုဆိုက္ပရက္ပင္ႀကီးကအပင္ကငယ္ေလးကို "ဘာေၾကာင့္ငါကမင္းနဲ႕
မတူတာလဲ" လို႕ေမးသံမၾကားခဲ့ဖူးပါ၊ ဆိုက္ပရက္ကဆိုက္ပရက္အပင္၊ အပင္ငယ္ကအပင္ငယ္ပဲမဟုတ္လား၊
သူတို႕အားလံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႕ကိုယ့္ဘာသာကိုေက်နပ္ေနၾကတယ္၊ ကိုယ့္ဘာသာရပ္တည္ေနၾကတယ္၊

  ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ပဲျဖစ္တယ္၊ခင္ဗ်ားခင္ဗ်ားပဲျဖစ္တယ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္မႈကပဋိပကၡကသယ္ေဆာင္တႏိူင္ တယ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္မႈကေလာဘစိတ္ရိုင္းေတြသယ္ေဆာင္ႏိူင္တယ္၊ အကယ္လို႕ခင္ဗ်ားကကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးမယ္၊
"ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားနဲ႕မတူတာလဲ" ဒီလိုေမးၿပီဆိုကတည္းကခင္ဗ်ားကကၽြန္ေတာ္နဲ႕တူဖို႕စတင္စမ္း သပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာခင္ဗ်ားရဲ႕တည္ရွိမႈတစ္ခုလံုးအတြက္ကြဲအက္မႈျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားအတုခိုးသူတစ္
ေယာက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏိူင္တယ္၊ ပံုတူပြားမိတၱဴတစ္ခုလည္းျဖစ္သြားႏိူင္တယ္၊အတုခိုးသူတစ္ေယာက္
ျဖစ္သြားတာနဲ႕မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ေလးစားစိတ္ေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာေသခ်ာတယ္။
    မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ေလးစားသူတစ္ေယာက္ရွာေတြ႕ဖို႕ဆိုတာအလြန္ခက္ခဲတဲ့ကိစၥ၊ ဘာေၾကာင့္မ်ားဒီ
ေလာက္ေတာင္မလြယ္ကူရတာလဲ၊ အေၾကာင္းကေတာ့ခင္ဗ်ားအတုခိုးျခင္းကိုသင္ယူမိလို႕ပဲ၊ ခင္ဗ်ားငယ္စဥ္ ကတည္းကၾကားေနရတာ "ႀကီးလာရင္သိပ္ပံ ပညာရွင္အိုင္စတိုင္း (Einstein) နဲ႕တူရမယ္" အယ္ဒီဆင္ (Edison) နဲ႕တူရမယ္၊"ဒါဘာေၾကာင့္ပါလဲ၊ ဘာလို႕မ်ား  ခင္ဗ်ားကအိုင္းစတိန္းကေတာ့ခင္ဗ်ားနဲ႕တူဖို႕တစ္ခါမွ မစဥ္းစား ခဲ့ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အိုင္စတိန္းက အိန္စတိန္းျဖစ္လို႕ပါ။

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Sapphire

Sapphire လို႕ေခၚတဲ့ နီလာ...စိတ္ကိုျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေစႏိူင္သည္၊ ပစၥည္းရွင္အားလာဘ္ေကာင္းေစသည္၊ မိမိအပါ၀င္ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကိုဒုကၡမေပးတတ္ပါ။
     

အိုရွိဳးေျပာတဲ့လူတိုင္းရဲ႕ထူးျခားမႈ(၂)

ကၽြန္ေတာ္ေပးခ်င္တဲ့အလံုးစံုေသာ(Message) သတင္းစကားကအခုရိွေနတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ႕ပကတိကိုခင္ဗ်ားႀကိဳဆို
သိမ္းသြင္းလိုက္ပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဒါဟာဘုရားသခင္လက္ခံထားတာျဖစ္လို႕ပဲ၊ ဘုရားသခင္ဒါကိုကရု
ဏထားေပမယ့္ခင္ဗ်ားကဘယ္တုန္းကမွခင္ဗ်ားရဲ႕တည္ရွိမႈကိုေလးစားသမႈမျပဳခဲ့ပါဘူး၊ ဘုရားသခင္က ခင္ ဗ်ားကိုတည္ရွိေစခဲ့တယ္။ၿပီးေတာ့ဒီကမာၻႀကီးကိုၾကည့္ျမင္ခိုင္းတယ္၊ မက္ေမာစရာေတးဂီတေတြနားဆင္၊ မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ၾကယ္တာရာေတြ   ကိုရႈစား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိုျမင္ေတြ႕ေစခဲ့တယ္။ ခ်စ္တတ္သူႏွင့္ အခ်စ္ ခံရ သူ ဒါေတြအားလံုးဟာအလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ေတာင္ခင္ဗ်ားက ဘာလို႕မ်ားထပ္ ၿပီး ေတာင္းဆို ေနရေသးတာလဲ၊ ပကတိတည္ရွိမႈ ကိုဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္စမ္းပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႕ကိုအ ႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုမႈထဲမွာတျဖည္းျဖည္းနဲ႕လွ်ပ္စီးလက္  သလိုေပါက္ကြဲထြက္လာမယ္၊ အဲဒီအခါ မွာခင္ဗ်ားသိမယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာနဂိုကတည္းကထူးျခားသူျဖစ္တယ္။
         ေက်းဇူးျပဳၿပီးသတိထားရမွာကခင္ဗ်ားရဲ႕အဲဒီကိုယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္ဆိုတာဟာခင္ဗ်ားဟာအတၱျဖစ္ၿပီးအ
ျခားသူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့အသိဥာဏ္လွ်ပ္စီးကဘယ္ေတာ့မွွလက္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီ
ေတာ့မ်က္စိတစ္မွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အခ်ိန္ေလးအတြင္းအန္ထြက္လာမယ့္လူတိုင္းမွာထူးျခားမႈေတြရွိတယ္၊
သာမာန္အေၾကာင္းကိစၥဆိုတာမတည္ရွိႏိူင္ဘူးဆိုတဲ့အနက္အဓိပါယ္ကိုခင္ဗ်ားဘယ္လိုမွဖမ္းဆုပ္မိမွာမဟုတ္
ဘူး။
           ဒါကအကဲျဖတ္ရာမွာအသံုးျပဳတဲ့စံႏႈန္းတစ္ခုသာျဖစ္တယ္၊ တကယ္လို႕ခင္ဗ်ားကမိမိဘာသာ(ငါဟာအ
လြန္ထူးျခားသူျဖစ္တယ္) ဟိုေယာၤက်ားထက္ငါကပိုၿပီးထူးတယ္၊ ဒီမိန္းမထက္ငါပိုသာတယ္ဆိုတာအမွန္ေတာ့
အတၱရဲ႕ေဆာ့ကစားမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုခင္ဗ်ားနားမလည္ေသးတာပဲျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားမွာအလြန္ထူးျခားမႈမ ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ႏိႈင္းယွဥ္မႈကရလာတဲ့ထူးျခားခ်က္ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားဟာနဂိုမူလကထူးျခားၿပီးသား
လူျဖစ္တယ္။
           တစ္ခါတုန္းကပါေမာကၡတစ္ဦးဟာကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးဆီလာၿပီးျပႆနာတစ္ခုကိုေမးတယ္၊ "ဘာ
ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ကခင္ဗ်ားလိုေအးခ်မ္းၿငိမ္းသက္မႈမရွိရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ကခင္ဗ်ားရဲ႕ဥာဏ္
အသိမ်ိဳးမရွိရတာလဲ၊ ဒါဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လိုအင္ဆႏၵေတာင့္တမႈပဲျဖစ္ပါတယ္" ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးကျပန္ ေျပာတယ္၊ "ခဏေလးေစာင့္ၿပီးအရင္ဆံုးၿငိမ္သက္စြာထိုင္ခ်လိုက္ပါ၊ၿပီးေတာ့ၾကည့္စမ္းပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုၾကည့္၊ မိမိ
ကိုယ္ကိုျပန္ၾကည့္ပါ၊ လူအားလံုးျပန္သြားၿပီးတဲ့အထိေစာင့္ဆိုင္းလို႕မွသင့္ရဲ႕ျပႆနာကတည္ရွိေနအံုးမယ္ဆို
ရင္ကၽြႏ္ုပ္သင့္ကိုျပန္ေျဖၾကားပါမယ္" တစ္ေန႕လံုးလူေတြက၀င္လိုက္ထြက္လိုက္နဲ႕ျပတ္တယ္မရွိဘူး၊ တပည့္
တပန္းေတြကလည္းကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးကိုေမးခြန္းေတြေမးေနၾကတယ္၊ ပါေမာကၡႀကီးမွာေတာ့စိတ္ေအး
လက္ေအးမထိုင္ႏိူင္ပါဘူး၊ အခ်ိန္ကလဲတစတစနဲ႕ျပဳန္းတီးသြားခဲ့ၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးေျပာတာက
'အားလံုးျပန္သြားတဲ့အထိေစာင့္ဆိုင္းပါ၊" ဒီလိုနဲ႕ေမွာင္ရီပ်ိဳးစျပဳေတာ့လူအားလံုးလဲျပန္ကုန္ၾကၿပီျဖစ္လို႕ပါ
ေမာကၡကေျပာတယ္၊ "ဒုကၡမွတကယ့္ ဒုကၡ၊ ငါ့မွာေစာင့္လိုက္ရတာတစ္ေနကုန္ပဲ၊ ငါ့ျပႆနာကဘယ္လိုလုပ္
မွာလဲ' လေရာင္ကတျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာၿပီ၊ အဲဒီညကလျပည့္ညခ်မ္းပါ၊ ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီးကေမးတယ္
" အေျဖမရေသးဘူးလားပါေမာကၡႀကီး" ပါေမာကၡကျပန္ေျပာတယ္။

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ေထြရာေလးပါး

If you basic needs are covered, you are richer than 75% of the rest of the world.
သင္ဟာသင့္ရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြအကုန္ျပည့္စံုမႈရွိေနမယ္ဆိုရင္ကမာၻ႕လူဦးေရရဲ႕ ၇၅% ထက္သင္ပိုခ်မ္းသာပါေသးတယ္။

If you even have some savings, you are part of the 10% of the most prosperous people in the world.
သင္ဟာသင့္ေငြထဲကအနည္းငယ္ကိုစုေဆာင္းထားႏိူင္ေသးတယ္ဆိုရင္ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ေအာင္ျမင္ေနၾကတဲ့လူသား၁၀%ထဲမွာသင္ပါ၀င္ေနပါေသးတယ္။

If you smile and appreciate life, you are lucky because lots of people can, but they don't.

  သင္ဟာဘ၀ဆိုတာကိုမွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္ၿပီးျပံဳးျပံဳးေလးေနႏိူင္တယ္ဆိုရင္သင္တကယ္ကံေကာင္းပါ
တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့လူေပါင္းမ်ားစြာဟာျပံဳးေပ်ာ္ႏိူင္စြမ္းကိုသဘာ၀ကေပးထားေပမယ့္မျပံဳးႏိူင္ၾက
လို႕ပါ။

အစုန္


သနပ္ခါးေသြးလိမ္းမေပးခဲ့ေပမယ့္
ပတ္ၾကားအက္တဲ့ေျခလက္ ၊ ညေနတိုင္းတခုတ္တရ
ေဆးလူးေပးတဲ့အေဖ။
 
အေအးမိေတာ၊့ ရင္ဘတ္ဆီလူး
အေဖမဆလာလုပ္ေပးမယ္ တဲ့
ေနေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း
အေဖဆီလူးတာႏွစ္သက္
တေယာက္တလွည္႕ဇိမ္ယူၾကတယ္။

ထုတ္လာတဲ့ဗလာစာအုပ္ ၊ လက္ေရးေစာင္းေစာင္း
နာမည္တတ္ေပးခဲ့တဲ့အေဖ၊
အားတဲ့ညေနထမင္းခ်က္ ၊ သားသမီးေတြေက်ာင္းအျပန္
စားရဖို႕၀ယ္ျခမ္းခ်က္ျပဳတ္ ၊ “စားေကာင္းလိုက္တာအေဖ”
ပီတိျဖာဒီစကားေၾကာင့္
“စား ၊ စား” ၀မ္းအျပင္အိတ္မပါဘူးတဲ့လား။
၀မ္းေရးအတြက္တနယ္စီ၊မခ်ိတရိလြတ္ရတဲ့သက္ေသ၊  
ထင္ဟတ္တဲ့အေဖ့မ်က္၀န္း၊ ရဲရဲမၾကည္႕ရဲခဲ့ဘူး၊
သားသမီးေတြအိမ္အျပန္ ၊ ထမင္းမစားႏိုင္ေအာင္အေပ်ာ္လြန္
စိတ္ဒုကၡေတြခံစားခဲ့ရတဲ့အေဖ။

“ငါ့သားသမီးေတြနားသြားေသမယ္” တဲ့
ပိတ္ရက္ရယ္လို႕ ၊ စံုစံုညီညီ
အေဖ့နားမရွိ ၊ အေဖမရွိမွ
ေဘးပတ္ပတ္လည္ ၊ ၀ိုင္းေနထိုင္ၾကေလရဲ့။

ေခတ္ေၾကာင့္လား ၊ စနစ္ေၾကာင့္လား
အေဖတစ္ေယာက္က ၊ သားသမီးေတြအတြက္
အလ်င္မွီေပမယ့္ ၊ ဒီေလးေယာက္က
အေဖ့ကိုအလ်င္မမွီခဲ႕ဘူး၊

နီးေအာင္လာခဲ့ရေပမယ့္ ၊ ေ၀းေနရတဲ့အေဖ
ေနရာစိမ္းမွာ ၊ အထီးက်န္လို႕
အတက္ေႏွးတဲ့ဆန္ေရအတြက္
ညဥ္းခဲ့ေလမလား၊

အေဖမရွိမွ ၊ တေရးေရးျမင္
ေနာင္တေတြတသီတတန္းနဲ႕
ေအာက္ေမ့တသရတဲ့အေဖ
ေပးသေလာက္ ၊ မေလာက္နိူင္တဲ့
သားသမီးေတြအတြက္ ၊ ခြင့္လြတ္ေပးပါဆိုတာနဲ႕
အိက္မက္ထဲလာခဲ့ပါအံုးလို႕၊ ထပ္ေတာင္းဆိုပါရေစ။    

precious stone

ဒီကမၻာႀကီးေပၚမွာအဖိုးတန္ေက်ာက္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ အဲ့ထဲမွာမွ precious stone လို႕ေခၚတဲ့ အဖိုးတန္ ၿပီးအေဆာင္ေကာင္းေတြအေနနဲ႕သံုးၾကတဲ့ေက်ာက္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။
   ေက်ာက္မ်က္ရတနာနဲ႕ဒီအဖိုးတန္ေက်ာက္ေတြမွာကြဲျပားျခားနားမႈေတြရွိတယ္၊ ပတၱျမား ၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမ စ
သည္ျဖင့္လူႀကိဳက္မ်ားၿပီးေစ်းႀကီးတဲ့ေက်ာက္ေတြကေက်ာက္မ်က္ရတနာအုပ္စုထဲပါပါတယ္။
  တခ်ိဳ႕အဖိုးတန္ ေက်ာက္ေတြကရွာရလြယ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကရွာရခက္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးတမ်ိဳးစီက အဓိပါယ္ တမ်ိဳးကြဲပါတယ္၊   ဥပမာ Tiger's eyes က ရဲရင့္ျခင္းနဲ႕ေကာင္းေသာစိတ္ဥာဏ္ကြန္႕ျမဴးျခင္းေပးပါတယ္၊ Petrified wood ဆိုတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္သြားတဲ့သစ္ကေဆာင္ထားရင္အသက္ရွည္သတဲ့  ေက်ာက္စိမ္းက ေတာ့ အသက္ရွည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ကလာဘ္ေကာင္းၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ကေကာင္းေသာအနာဂတ္နဲ႕၊ အႏၱာရာယ္ကကာ
ကြယ္ေပးႏိူင္တဲ့ေက်ာက္ေတြရွိတယ္။
    ေက်ာက္ေတြကိုျမတ္ႏိူးတဲ့သူေတြကတကယ္ပဲေက်ာက္ေတြကဒီလိုကာကြယ္၊ ကုသေပးႏိူင္တယ္ဆိုတာယံု
ၾကပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့မယံုၾကည္ၾကပါဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ေစ်း၀ယ္သူေတြကိုရွင္းျပရင္တခ်ိဳ႕ေစ်း၀ယ္သူ
ေတြရဲ႕ရယ္သြမ္းေသြးျခင္းကိုခံရပါတယ္၊ ေက်ာက္ကိုႏွစ္သက္ၾကတဲ့လူေတြမွာေတာ့ဘယ္လိုသိမ္းရမယ္၊ ဘယ္လိုေဆးရမယ္၊ ဘယ္လိုေရြးရတယ္ဆိုတာပါသင္ေပးသြးၾကတယ္။
  ကိုယ့္အတြက္ေတာ့အားလံုးဟာဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ထူးျခားလွပမႈေတြကိုယ္စီရွိတဲ့အရာေတြျဖစ္တယ္
 ဆိုတာထက္မပိုပါဘူး၊
     There are many precious stones in the world. It is different between Jewelry and precious stones. Jewelry means expensive like as Ruby, Sapphire, Diamond, Emerald ...etc. Those are popular and expensive.
   In precious stones some are not easy to find. More difficult to find means more expensive. All precious stones have different meaning. Tiger's eye means brave and good inspriation, Petrified wood means long life and Jade means luck. Some are good luck and some are good fortune and some are protect from dangerous.
   The people who love stones believe stone can heal and protect. But some people are not believe, so when I told about the stones they laugh and shake their head. The customer the one who loves stones taught me how to keep the stones, how to clean and how to choose better one.
  As for me each one own differences beauty. God created all things.

စာအုပ္စင္ႏွင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာအုပ္မ်ား


           အိုရွိဳးေျပာတဲ့လူတိုင္းရဲ႕ထူးျခားမွဳ
ထူးျခားခ်င္သူ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးကို ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္လိုရပ္တန္႕ေအာင္လုပ္ရမလဲ၊ ခင္ဗ်ားက နဂိုက တည္းက ထူးျခားၿပီးသား၊ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး ထူးျခားေအာင္ ေျပာင္းလဲဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားဟာ အထူးနဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ဟာ မထူးျခားတဲ့ အရာကို ဘယ္တုန္းကမွ မဖန္တီးခဲ့လို႕ ပါ။
      လူတိုင္းဟာလံုး၀ႏွစ္ေယာက္ မရွိပါဘူး၊ တစ္မိုးေအာက္မွာတစ္ေယာက္ဖြားပဲျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားမ တိုင္ခင္ ခင္ဗ်ားနဲ႕တူသူမရွိသလို ခင္ဗ်ားရဲ႕ေနာက္မွာလဲ ခင္ဗ်ားနဲ႕တူတဲ့သူဆိုတာမရွိႏိူင္ပါဘူး၊ ဘာ
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘုရားသခင္ကပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ဒီအသြင္သ႑န္ကိုအသံုးျပဳခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ဒါဟာေနာက္ဆံုးအႀကိမ္လဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားအလြန္ထူးျခားေအာင္ေျပာင္းလဲဖို႕မလိုအပ္ပါ
ဘးူ၊ ခင္ဗ်ားဟာထူးျခားျပီးသားျဖစ္ေနလို႕ပါ၊ အကယ္Iခင္ဗ်ားဟာအလြန္ထူးျခားသူတစ္သိပ္ျဖစ္ခ်င္
တယ္ဆိုရင္ပိုၿပီးသာမန္ျဖစ္သြားတတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဒီလိုႀကိဳးပမ္းမွဳဟာအရင္းခံတရားနဲ႕ဆန္႕က်င္
ဖက္ျဖစ္သြားၿပီး ရွုပ္ေထြးမွဳေတြကိုသယ္ေဆာင္လာႏိူင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့လူထူးလူဆန္း
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္စီမံတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ႕လုပ္ရပ္ကခင္ဗ်ားရဲ႕စိတ္သေဘာထားကိုေဖာ္ျပေနတယ္၊ တစ္
နည္းအားျဖင့္ခင္ဗ်ားမထူးျခားဘူးလို႕ေဖာ္ျပေနသလိုပဲ၊ ဒီအတိုင္းဆိုခင္ဗ်ားဟာအလြန္ရိုးစင္းတဲ့သာ
မာန္အေနအထားကိုေရာက္သြားမွာပါ။ ဒါဟာခင္ဗ်ားရဲ႕အဓိကလမ္းလြဲမွဳပဲျဖစ္တယ္။
   ခင္ဗ်ားကကိုယ့္ကိုယ္ကိုမထူးျခားသူတစ္ေယာက္လို႕နားလည္လိုက္တာနဲ႕တၿပိဳင္နက္ခင္ဗ်ားထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုေျပာင္းမွာလဲ၊  ခင္ဗ်ားရဲ႕ နားလည္မႈ ကိုယ္၌က မွားေနၿပီေလ။ ခင္
ဗ်ားကအစမ္းသေဘာအေနနဲ႕ဟိုလိုလုပ္လိုက္၊ ဒီလိုလုပ္လိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္းသာမာန္လူျဖစ္
ေနဦးမွာပဲ၊ အေၾကာင္းကေတာ့ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစျပဳခ်က္အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုကမွားေနလို႕ပါ။ ေကာင္းၿပီ
ခင္ဗ်ားအတြက္အ၀တ္အစားေတြကို ဒီဇိုင္းနာ ဆီသြားၿပီးဆန္းဆန္းျပားျပားအ၀တ္ေတြခ်ဳပ္ခိုင္းလို႕ရ တယ္၊ ဆံပင္ပံုစံနဲ႕မ်က္ႏွာေတြမွာမိတ္ကပ့္ျခယ္သႏိူင္တယ္၊ အနည္းအပါးသင္ၾကားေလ့လာၿပီးကိုယ့္
ဘာသာပညာရွိလုပ္ႏိူင္တယ္ ၊ စာတိုေပစေတြေရးၿပီး ေနာက္ေတာ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစာေပသမားႀကီးလို႕
ထင္မွတ္ႏိူင္တယ္ ၊ ခင္ဗ်ားတျခားအလုပ္ေတြကိုလဲလုပ္ႏိူင္ပါေသးတယ္။ခင္ဗ်ားနာမည္ႀကီးသြားႏိူင္ တယ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္နာမည္ဆိုးနဲ႕ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္သြားႏိူင္တယ္၊ သို႕ေပမယ့္ ႏွလံုးသားရဲ့အ
နက္၇ႈိင္းဆံုးေနရာမွာေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာသာမာန္ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားကုိယ္ခင္ဗ်ားသိေနပါတယ္၊
ဒီကိစၥေတြအားလံုးဟာျပင္ပမွာပဲျဖစ္ေနတာ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕၀ိညာဥ္ေလးကိုသူမတူေအာင္ထူးျခားတဲ့၀ိညာဥ္
ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုေျပာင္းမွာလဲ ၊ နည္းလမ္းမရွိပါဘူး။
  ဘုရားသခင္ကလည္းခင္ဗ်ားကိုနည္းလမ္းမေပးႏိူင္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္တုန္းကမွသာမာန္၀ိညာဥ္ကိုမဖန္တီးခဲ့လို႕ပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားရဲ႕ျပႆနာကေတြးဆရခက္ေန တယ္ ၊ ဘုရားသခင္ကခင္ဗ်ားကိုတစ္ဦးတည္းနဲ႕ထူးျခားတဲ့၀ိညာဥ္တခုေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီ၀ိညာဥ္ နာမ္ ရုပ္) ဟာတျခားသူကိုမေပးခဲ့ဖူးေသးတဲ့(နာမ္၊ရုပ္) ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာခင္ဗ်ားအတြက္သီးသန္႕ဖန္ဆင္း
ေပးတာပဲျဖစ္တယ္၊
     ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကခင္ဗ်ားမွာဘယ္လိုထူးျခားမႈေတြရွိတယ္ဆိုတာရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားရ
မယ္၊ ခင္ဗ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္ထူးျခားစရာမလိုအပ္ဘူး ။ သူဟာနဂိုကတည္းကရွိၿပီးသားျဖစ္တယ္
လို႕သတ္မွတ္ရမယ္ထားရမယ္။ မိမိရဲ႕စိတ္အတြင္းပိုင္းကို၀င္ၿပီးသူ႕ကိုခံစားၾကည္႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားလက္မေပၚကလက္ေဗြမ်ိဳးနဲ႕တူတဲ့သူဒီကမာၻမွာမရိွဘူး ၊ခင္ဗ်ားအသံတဲ့တသံတည္းတူတဲ့လူ လည္းမရွိဘူး၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ထူးျခားခ်က္နဲ႕တူသူရွာလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး ၊ဇမၺဴမွာ တလူတည္းရွိသူျဖစ္တယ္၊
အျမြာပူးေမြးသူျဖစ္ေစအံုးေတာ့ မတူႏိူင္ပါဘူး၊ ဘယ္ေလာက္ပင္အျမင္မွာတစ္ေထရာတည္းျဖစ္ပါေစ
သူတို႕ဟာမတူၾကပါဘူး။ သူတို႔ေလွ်ာက္တဲ့ဦးတည္ခ်က္မတူသလို၊ ႀကီးထြားရွင္သန္မႈပံုစံလည္းမတူပါ ဘူး၊ သူတို႕ဟာကြဲျပားျခားနားတဲ့့ပံုသဏၭန္နဲ႕ခႏၶာကိုယ္ေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။
  ဒီလိုသိနားလည္မႈဟာအမွန္တကယ္လိုအပ္ၿပီး၊ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ထူးျခားတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့
စိတ္ကူးကိုကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုရပ္တန္႕သြားေအာင္လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့အေျဖကအျဖစ္မွန္ကိုဂရုတစိုက္
ၾကားနာရုံနဲ႕လံုေလာက္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ပကတိတည္ရွိမႈထဲကို၀င္ၿပီးၾကည့္ျမင္လိုက္တာနဲ႕ခင္ဗ်ားရဲ႕
ထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအားလံုးဟာေပ်ာက္ျပယ္သြားမွာပါ၊ ခင္ဗ်ားဟာန
ဂိုမူလကတည္းကထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုခင္ဗ်ားသိၿပီးတဲ့အခါအေစာကႀကိဳးပမ္းမႈ
မ်ားဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ။
        ထူးျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရပ္တန္႕သြားဖို႕အကယ္လို႕ခင္ဗ်ားကကၽြန္ေတာ့္ကိုနည္း
ေကာင္းေတာင္းရင္အဲ့ဒီနည္းေကာင္းဆိုတာခင္ဗ်ားအတြက္ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနမွာပဲ၊ ခင္ဗ်ားဘာကို
စမ္းသပ္မႈလုပ္မွာလဲ၊ ခင္ဗ်ားကဘာျဖစ္ခ်င္လို႕စမ္းၾကည့္ေနတာလဲ၊ ကနဦးမွာေတာ့ခင္ဗ်ားဟာထူးျခား
သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္လို႕စမ္းသပ္ၾကည့္ေနတာအခုေတာ့ထူးျခားသူတစ္ေယာက္မျဖစ္ေအာင္စမ္း
သပ္ၾကည့္ေနၿပီ၊ ဒါေပမယ့္စမ္းသပ္ၿပီးရင္ထပ္စမ္းသပ္ ၊ နည္းနာေကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္တယ္၊ ခက္ေနတာကပစၥကၡမွာတည္ရွိေနတဲ့ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ကလက္ခံ
ႀကိဳဆိုခဲ့တာမရိွဘူး၊

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright (c) 2010 ပိေတာက္. Design by WPThemes Expert

Themes By Buy My Themes And Web Hosting Reviews.